DATOS DE POBOACION 

O 1 de xaneiro de 2022 Parderrubias ten 996 habitantes, dos cales, 485 son homes e 511 son mulleres. O Concello de Salceda de Caselas conta con 9.380 habitantes.

Con data 11 de marzo de 2016, a parroquia de Parderrubias conta con  1004 habitantes, sendo o total  do concello de Salceda de Caselas  9.001 persoas .
A súa distribución por barrios é a seguinte:
Revolta: 285
Fontán: 156                            
Presa: 146
Agro: 94
Piñeiro:75
Maceira: 71
Lavandeira: 62
Portela: 60
Pedrabuxiña: 32
Montecelo: 23

Con data 14 de maio de 2014, a parroquia de Parderrubias conta con  998 habitantes (478 homes e 520 mulleres),sendo o total  do concello de Salceda de Caselas  8.889 persoas (4.448 homes e 4.441 mulleres)

En abril de 2013, o concello de Salceda de Caselas conta con 8.919 habitantes (4.524 homes e 4.395 mulleres), dos cales 996 (483 homes e 513 mulleres) corresponden a parroquia de Parderrubias.

En outubro de 2011, a parroquia de Parderrubias conta con980 habitantes (495 mulleres e 485 homes) dos 8.875 (4.325 mulleres e 4.550 homes) de todo o Concello de Salceda de Caselas.

En Febreiro de 2011, o Concello de Salceda de Caselas conta con 8.777 habitantes (4.285 mulleres e 4.492 homes), dos cales1.006 habitan na parroquia de Parderrubias (515 mulleres e 491 homes).

Con data de setembro de 2010, o concello de Salceda de Caselas conta con 8.668 habitantes, dos cales 1.001 habitan na parroquia de Parderrubias.

En setembro de 2009, Parderrubias conta con 1.015 habitantes, sumando todo o Concello de Salceda de Caselas 8.494 persoas.

En Xaneiro de 2009, a poboación de todo o Concello de Salceda ascende a 8.349 habitantes (4.236 homes e 4.113 mulleres). Nesta fecha a parroquia de Parderrubias ten 1.012 habitantes (500 homes e 512 mulleres)

A día 15 de Maio de 2008, Parderrubias conta con 1.023 habitantes (505 homes e 518 mulleres) dos 8.130 (4.120 homes e 4.010 mulleres) de todo o Concello de Salceda.

Con data 18 de xaneiro de 2008, salceda conta con 8.023 habitantes, dos cales 1.025 habitan na parroquia de parderrubias.

A poboación a data 3 de Outubro de 2007, a parroquia de Parderrubias está habitada por 1.020 persoas (511 homes e 509 mulleres), das 7.921 que ten o Concello Segundo o Padrón Municipal, no ano 2004 a nosa parroquia tiña 974 habitantes.

En 1999 a poboación de Parderrubias é de 983 habitantes.

Segundo os datos do ano 1996, habitan na parroquia 997 persoas, das 6.074 que ten o Concello.

Segundo o datos de poboación do ano 1986, a parroquia estaba habitada por 1.009 persoas.

Segundo o censo de población do ano 1857 Parderrubias contaba cunha poboación 561 persoas dos cales 276 eran homes e 285 mulleres. O conxunto total do Concello contaba, nesa data, con 3.966 persoas.