Fundación

A Asociación, co nome de “AGRUPACION CULTURAL XUNCO”, fúndase en Parderrubias (Salceda de Caselas), o vintaseis de xullo de mil novecentos noventa e seis. O seu nacemento viu dar reposta á necesidade que se sentía, no conxunto da comunidade veciñal, de contar na parroquia cunha asociación que promovera actividades relacionadas coa Cultura e as súas manifestacións, nos máis diversos e amplos aspectos que caiban na súa definición.

Formada polo vecindario da parroquia comprende persoas de tódalas edades (infantil, xuvenil, mocedade e maiores), desenvolve as súas actividades no centro Cultural e Social de Parderrubias.

Programanse cursos ao largo de toda a semana tales como gaita e percusión, Baile galego, (infantil e maiores), Play – Backs (infantil, xuvenil e maiores), ZumbaArte FloralPilates, Cultiva a túa mente, etc.

O longo de todo o ano fanse actividades fixas como son o Festival Letras Galegas, San Xoán, o Ciclo Cultural co Magosto, así como outras variables.

Na actualidade a Agrupación ten constituidos os seguintes grupos:

 

 Directiva 

Presidente:
D. José Estévez Pérez

Vicepresidenta:
Dna. María de los Angeles Rodríguez Romero

Tesoureira:
Dna. Yuliana Ferreira Alonso

Secretario:
D. Xosé Manuel Suárez Estévez

Vocais:
Dna. Milagros Romero Domínguez

Dna. Mª de las Mercedes Pérez Martínez

Dna. Amelia Estévez Pérez

Dna. Mª Luisa Dantas De Sousa

D. Germán Martínez Caballero

Dna. Mª Dolores Martínez Taboada

Dna. Vanesa Cambra Pereira

 

 

 

                                                                                  VER HISTORIA DE EVENTOS – FOTOS

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.