Fundación

A Asociación, co nome de “AGRUPACION CULTURAL XUNCO”, fúndase en Parderrubias (Salceda de Caselas), o vintaseis de xullo de mil novecentos noventa e seis. O seu nacemento viu dar reposta á necesidade que se sentía, no conxunto da comunidade veciñal, de contar na parroquia cunha asociación que promovera actividades relacionadas coa Cultura e as súas manifestacións, nos máis diversos e amplos aspectos que caiban na súa definición.

Formada polo vecindario da parroquia comprende persoas de tódalas edades (infantil, xuvenil, mocedade e maiores), desenvolve as súas actividades no centro Cultural e Social de Parderrubias.

Estanse a programar cursos ao largo de toda a semana tales como gaita e percusión, Baile galego, (infantil e maiores), Play – Backs (infantil, xuvenil e maiores), ZumbaArte FloralManualidades, etc.

O longo de todo o ano fanse actividades fixas como son o Entruido, Festival Letras Galegas, San Xoán, o Ciclo Cultural co Magosto, así como outras variables.

Na actualidade a Agrupación ten constituidos os seguintes grupos:

 

 Directiva 

Presidente:
D. José Estévez Pérez

Vicepresidenta:
Dna. Milagros Romero Domínguez

Tesoureira:
Dna. María de los Angeles Rodríguez Romero

Secretario:
D. Xosé Manuel Suárez Estévez

Vocais:
Dna. Mª de las Mercedes Pérez Martínez

Dna. Amelia Estévez Pérez

Dna. Patricia Alonso Bernárdez

Dna. Laura Fernández Valcárcel

Colaboradores:
D. Arturo Fernández Alonso

Dna. Mónica Lemos Valcárcel

Dna. Carmen Romero González

Dna. Ramona Abeledo Crespo

Dna. Mª Dolores Estévez Domínguez

Dna. Pilar Valcárcel Péon

                                                                                  VER HISTORIA DE EVENTOS – FOTOS

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.